Poprzez przeglądy prewencyjne minimalizujemy wystąpienia awarii, a dzięki posiadaniu własnego magazynu części zamiennych w przypadku jej wystąpienia gwarantujemy natychmiastową reakcję serwisu i dostosowany do wymagań Klienta czas naprawy.

Pracujemy w trybie 24/7, oferując serwis pogwarancyjny dostosowany do potrzeb Klienta.

Dostępne pakiety SLA :
•  6-cio godzinny gwarantowany czas naprawy.
•  4-ro godzinny czas reakcji.
•  Naprawa następnego dnia roboczego.

Nasze działania skupiają się na:

•  Pogwarancyjnym serwisie sprzętu HP, Dell, IBM,
Fujitsu-Simens, Digital, Compaq.
•  Świadczeniu usług asysty technicznej.
•  Przegl±dzie i analizie serwerów, bibliotek, macierzy, switchy.
•  Integracji systemów IT.
•  Kompleksowej obsłudze informatycznej.
•  Integrowaniu usług sieciowych oraz budowie systemów
bezpieczeństwa i archiwizacji danych.
•  Usługach zdalnego wsparcia technicznego.
•  Rozbudowy i instalacji nowych urządzeń lub podzespołów.
•  Instalowaniu i konfigurowaniu oprogramowania HPUX, MC
Service Guard, Data Protector.
•  Sprzedaży części zamiennych.

Obniżamy koszty utrzymania systemów informatycznych, podnosząc ich efektywność.

Zaufali nam: